แค่เราไม่ได้รักกัน – INDIGO [Official MV]

แค่ไม่ตั้งใจในวันนั้น แค่เป็นน้ำมันที่ลุกติดไฟเมื่อเชื้อมันอยู่ใกล้ แค่ช่วงอารมณ์เผลอใจไม่ได้คิดอะไรไปมากมาย แค่คนสองคนที่เหงา แค่คนรักกันชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆ แค่เมื่อลืมตาขึ้นมากลายเป็นฝันเธอก็ไป ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึงเหลือเกิน เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง อยากกอดให้นานกว่านี้ อยากมีวิธีที่ฉันบอกเธอว่ายังรักเท่าไร ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอใจเพราะฉันคิดอะไรไปมากมาย ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึงเหลือเกิน เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง

1 2 3 4